Bibliografia > MAPES

Editorial Alpina
Escala: 1:25.000
Inclou guia: si
Impermeable: no
Data de publicació: 01-03-2016
Idioma: catala, castella,
Descripció Idiomes: espanyol, francès
• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1: 25.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès
Informació enviada per: Llibreria Horitzons